POLITYKA PRYWATNOŚCI


Właściciel Pensjonatu Aquila Mielno Sławomir Romysz z szacunkiem podchodzi do Państwa prywatności, dlatgo chcemy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający naszą stronę czuł się w pełni bezpieczny.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, takie jak informacje o systemie operacyjnym, rodzaj przeglądarki czy Twój adres ip

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas kontaktów z nami będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia kontaktowania się z Tobą. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą firmą w formie kontaktu telefonicznego bądź elektronicznego będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa - możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
W przypadku kontaktu z nami drogą elektroniczną lub telefonicznie, będziemy się z Tobą kontaktować tą samą drogą.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Nasza strona korzysta z ciasteczek, które slużą identyfikacji Twojej przegladarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka moga być wykorzystywane również przez podmioty, z uslug których korzystamy w portalu np. Google Analytics®, czy Facebook®.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem - gdy zbieramy Twoje dane osobowe, wykorzystuje protokół HTTP. Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Firma zbierająca dane: Aquila Mielno Sławomir Romysz, ul. Sanatoryjna 5,76-032 Mielno

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z dn. 04 maja 2016 r., s. 1 do 88), dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquila Mielno Sławomir Romysz, ul. Sanatoryjna 5,76-032 Mielno
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/ i art. 9 ust. 2 lit. b/j, w celu:
- Realizacji i wypełniania obowiązków wynikających z prawa, a ciążących na Aquila Mielno Sławomir Romysz w zakresie realizacji umów o pracę;
- Realizacji umów zawartych z kontrahentami i współpracownikami oraz pracownikami Aquila Mielno Sławomir Romysz;
- Innych zadań wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
- Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych administratorem danych osobowych Aquila Mielno Sławomir Romysz przetwarzają dane osobowe.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, jaki wynika z odpowiednich przepisów prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prowadzoną działalnością gospodarczą, lub zawartych umów z kontrahentami i podmiotami współpracującymi w celu realizacji zadań dotyczących działalności prowadzonej przez Aquila Mielno Sławomir Romysz;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w stosunku do danych zwykłych lub szczególnych kategorii;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
- wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. j))
- wymogiem obowiązkowym lub umownym, w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta pomiędzy stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. b))
- wymogiem dobrowolnym, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda pozyskana od osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)).

Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub niezbędnych dla wykonania umowy, może być naruszenie przepisów prawa lub odmowa zawarcia umowy.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.